Zadaniem uczniów było zbadanie wody ujętej z rzeki Dunajec pod kątem azotanów, azotynów, fosforanów oraz związków żelaza. Również uczniowie oznaczyli pH wody oraz stopień twardości. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na małe zanieczyszczenie badanego odcinka rzeki. Zajęcia prowadzone były pod opieka koordynatora projektu z fundacji Horyzont.