Pokrzywa parzy nie ze względu na obecność kwasu mrówkowego, gdyż jest go tam zbyt mało ale ze względu na histaminę czyli związek z grupy amin. Tą grupę związków organicznych poznamy bliżej w klasie VIII.